6_foto_1280x850

Hvad er walk & talk psykoterapi?

Walk & talk psykoterapi er en terapiform hvor vi sammen vandre, og hvor du undervejs arbejder selvstændigt med dine udviklingsprocesser, med støtte fra mig. Terapien former sig efter dine behov og skræddersyes individuelt, med afsæt fra flere forskelle psykologiske retninger og flere forskelle psykoterapeutiske værktøjer og metoder. Terapien foregår i dit tempo i et enten kort – eller længerevarende psykoterapeutisk forløb.

Temaer for arbejdsprocesser i det terapeutiske rum kan eksempelvis være:

 • lavt selvværd eller dårlig selvtillid
 • tilbøjelighed til selvkritik eller selvforagt
 • livshæmmende overbevisninger og forestillinger
 • fastlåste, utilfredsstillende sociale roller og samspilsmønstre
 • parforholds- og familieproblemer
 • posttraumatisk stress efter chok og traumer
 • stress og udbrændthed
 • eksistentielle kriser
 • misbrugsproblematikker
 • uhensigtsmæssige vaner, adfærdsmønstre
 • overgreb

BOOK TID

Lige nu er der kort ventetid på walk & talk psykoterapi.

Send