Psykoterapi i Svendborg

Hvorfor psykoterapi?

Psykoterapi og temaer for arbejdsprocesser i det psykoterapeutiske rum, kan eksempelvis være:

 • lavt selvværd eller dårlig selvtillid
 • tilbøjelighed til selvkritik eller selvforagt
 • livshæmmende overbevisninger og forestillinger
 • fastlåste, utilfredsstillende sociale roller og samspilsmønstre
 • parforholds- og familieproblemer
 • posttraumatisk stress efter chok og traumer
 • stress og udbrændthed
 • eksistentielle kriser
 • misbrugsproblematikker
 • uhensigtsmæssige vaner, adfærdsmønstre
 • overgreb

Kontakt mig for yderligere oplysninger.